1. CIALIS OPIS

Preparat Cialis produkowany jest przez firmę Eli Icos w postaci zótych, owalnych tabletek, które zawierają substancję czynną tadalafil w ilości (10 lub 20 mg). Substancję czynną jest tadalafil, należy on do grupy zwanej inhibitorami fosfodiesterazy 5 (PDE5).
Tadalafil hamuje enzymy fosfodiesterazy, które powodują rozpad substancji znanej pod nazwą cyklicznego GMP (cGMP). W trakcie normalnej stymulacji seksualnej substancja cGMP jest produkowana w prąciu, gdzie powoduje rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych (corpora cavernosa), dzięki temu zwiększa się napływ krwi do ciał jamistych, co wywołuje erekcję. Hamując rozpad cGMP, preparat Cialis przywraca prawidłowy wzwód. Stymulacja seksualna jest nadal bardzo istotna.

2. CO NALEŻY WIEDZIEĆ ZANIM ZACZNIEMY STOSOWAĆ PREPARAT CIALIS

Jak stosować preparaty CIALIS:

Większość lekarzy zaleca stosowanie dawki nie przekraczajacej 10 mg, może być przyjmowana razem z pokarmem lub niezależnie od niego, lecz na co najmniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem aktywności seksualnej.
Dawkę można zwiększyć do 20 mg u męczyzn , u których pojawiają się trudności w erekcji w odpowiedzi na dawkę 10 mg. Nie powinno się też przyjmować Cilais częciej niż raz na 24h. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek powinni przyjmować dawkę 10 mg. Zdecydowanie odradza się stałe, codzienne przyjmowanie preparatu Cialis, ponieważ jego działanie zwykle utrzymuje się dłużej niż jedne dzień, a bezpieczeństwo długotrwałego stosowania preparatu po wydłużonym codziennym dawkowaniu nie jest wystarczająco znane.

Jakie korzyści może przynieść stosowanie CIALIS:

W trakcie przeprowadonyc badań okazało się iż Cialis jest znacznie bardziej skuteczny niż często stosowane placebo. Z wyników jednego z testów, gdzie maksymalna liczba punktów wynosiła 30, pacjenci którzy mieli wynik zbliżony do 15, po przyjęciu preparatu Cialis 10 mg lub 20 mg uzyskali odpowiednio wynik 22,6 lub 25. Natomiast 81% pacjentów po otrzymaniu preparatu Cialis zgłaszało znaczną poprawę erekcji w porównaniu z 35% pacjentów stosujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się z przyjmowaniem CIALIS:

Działania niepożądane występujące u 1 na 10 pasjentów to ból głowy oraz niestrawność. Cialis nie powinny stosować osoby uczulone na tadalafil lub którykolwiek składnik preparatu, i u których nie jest wskazana aktywność seksualna - mężczyźni z chorobami serca. Na liście osób które nie mogą zażywać cialis znajdują się takrze te osoby doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (NAION, czyli niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego). NIewskazane jest przyjmowanie preparatu Cialis z azotanami czyli lekami stosowanymi w leczeniu dławicy piersiowej.

Kto zatwierdził preparat:

Komitet do spraw Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) podjął decyzję, iż korzyści ze stosowania preparatu Cialis znacznie przewyższają ryzyko związane z leczeniem mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Cialis do obrotu. Natomiast 12 listopada 2002 r. Komisja Europejska przyznała firmie Lilly ICOS Limited pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Cialis ważne na terytorium całej Unii Europejskiej.

3. PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej od 15 do 30 st. C.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.